Snabbtest

Prov-ID: 602 841 698

Provet är slutfört

Du fick 12 rätta svar av 20. Det tog 60 minuter att slutföra provet.

Gå till startsidan Gör ett nytt test

 

Resultat

Ungefär hur långt kan en kula i kaliber 6,5x55 gå under gynnsamma förhållanden?

Fråga #1: Ungefär hur långt kan en kula i kaliber 6,5x55 gå under gynnsamma förhållanden?

 1. Ca 500 meter
 2. Ca 1 kilometer
 3. Ca 5 kilometer (Ditt svar)
 4. Ca 10 kilometer
Får du använda bil för att spåra av marken innan jakten startar?

Fråga #2: Får du använda bil för att spåra av marken innan jakten startar?

 1. Ja, om du parkerar bilen minst 200 meter från passet
 2. Nej (Ditt svar)
 3. Ja, men inte om du jagar älg eller kronvilt
 4. Ja, om det inte går att ta sig fram på annat vis
Vilken av följande hundar används inte som grythund?

Fråga #3: Vilken av följande hundar används inte som grythund?

 1. Tax
 2. Tysk jaktterrier
 3. Foxterrier (Ditt svar)
 4. Drever
Är det lämpligt att skjuta på ett rådjur som står så här?

Fråga #4: Är det lämpligt att skjuta på ett rådjur som står så här?

 1. Ja, den erbjuder ett bra läge för halsskott
 2. Ja, den erbjuder ett bra läge för huvudskott
 3. Nej, i det här läget är risken för skadeskjutning stor (Ditt svar)
 4. Nej, du har inget bra kulfång
Får man montera belysning vid en åtel?

Fråga #5: Får man montera belysning vid en åtel?

 1. Nej, det gör jakten för lätt
 2. Ja, men man får bara jaga räv vid åteln (Ditt svar)
 3. Ja, men man får bara jaga vildsvin vid åteln
 4. Nej, det gör djuren nervösa och ökar risken för skadeskjutningar
Vad är det för vapen på bilden?

Fråga #6: Vad är det för vapen på bilden?

 1. Cylinderrepeter
 2. Halvautomat (Ditt svar)
 3. Rakrepeter
 4. Bygelrepeter
Vad är det för djur på bilden?

Fråga #7: Vad är det för djur på bilden?

 1. Kronhjort (Ditt svar)
 2. Råbock
 3. Dovhjort
 4. Vitsvanshjort
Varför är det ofta onödigt att "bloda av" skjutet vilt genom att sticka det döda djuret i stickhålet?

Fråga #8: Varför är det ofta onödigt att "bloda av" skjutet vilt genom att sticka det döda djuret i stickhålet?

 1. För att köttet ändå inte blir bättre av det
 2. För att hjärtat oftast slutat slå och det därför inte händer något (Ditt svar)
 3. För att djuren alltid töms på blod av skottet
 4. För att blodet gör köttet mer smakrikt
Vilket av följande vapen får du inte använda vid rådjursjakt?

Fråga #9: Vilket av följande vapen får du inte använda vid rådjursjakt?

 1. Hagelgevär
 2. Kulgevär klass 1
 3. Kulgevär klass 2
 4. Pilbåge (Ditt svar)
Mellan vilka datum går jaktåret?

Fråga #10: Mellan vilka datum går jaktåret?

 1. 1 januari till 31 december
 2. 1 april till 31 mars
 3. 1 juli till 30 juni
 4. 1 oktober till 30 september (Ditt svar)
Du har tänkt dig att köpa en hund för att använda som apportör vid andjakt, vilken av dessa raser passar bäst?

Fråga #11: Du har tänkt dig att köpa en hund för att använda som apportör vid andjakt, vilken av dessa raser passar bäst?

 1. Wachtelhunden
 2. Finsk spets
 3. Tysk jaktterrier
 4. Labrador retriever (Ditt svar)
Simändernas honor är alla...

Fråga #12: Simändernas honor är alla...

 1. Brunspräckliga (Ditt svar)
 2. Större än hanarna
 3. Blåögda
 4. Vita under vingarna
Är detta ett bra skottillfälle?

Fråga #13: Är detta ett bra skottillfälle?

 1. Ja, eftersom du har full bredsida
 2. Nej, det går för fort (Ditt svar)
 3. Ja, men bara om du har hagel
 4. Ja, om du har fullgott kulfång
Ungefär vilken utgångshastighet har en normal klass 1-kula i en vanlig kaliber?

Fråga #14: Ungefär vilken utgångshastighet har en normal klass 1-kula i en vanlig kaliber?

 1. 600 m/s
 2. 800 m/s
 3. 1000 m/s
 4. 1200 m/s (Ditt svar)
Vad äter älgen huvudsakligen en snörik vinter?

Fråga #15: Vad äter älgen huvudsakligen en snörik vinter?

 1. Bärris och ljung
 2. Mossor och lavar
 3. Löv- och barrträdskvistar
 4. Granbark (Ditt svar)
Är det tillåtet skjuta mot rörligt klövvilt på mer än 200 meter?

Fråga #16: Är det tillåtet skjuta mot rörligt klövvilt på mer än 200 meter?

 1. Ja om du övningskjutit mer än 100 skott
 2. Ja men bara på vildsvin
 3. Ja det är tillåtet
 4. Ja med kulor som väger över 10 gram (Ditt svar)
Vilket av följande är en av jaktledarens skyldigheter vid älgjakt?

Fråga #17: Vilket av följande är en av jaktledarens skyldigheter vid älgjakt?

 1. Genomföra eftersök
 2. Se till att alla skott som lossas har 100% kulfång
 3. Kontrollera att samtliga deltagare har löst jaktkort
 4. Se till att en eftersökshund kan finnas på plats inom 2 timmar (Ditt svar)
Vilken är den vanligaste typen av kulgevär?

Fråga #18: Vilken är den vanligaste typen av kulgevär?

 1. Rakrepeter (Ditt svar)
 2. Cylinderrepeter
 3. Halvautomat
 4. Dubbelstudsare
Vilken är lodjurets stapelföda i mellersta Sverige?

Fråga #19: Vilken är lodjurets stapelföda i mellersta Sverige?

 1. Dovhjort
 2. Fälthare
 3. Skogsfågel
 4. Rådjur (Ditt svar)
Fasanen kommer ursprungligen från asien?

Fråga #20: Fasanen kommer ursprungligen från asien?

 1. Nej, den är ursprungligen från södra europa
 2. Ja, den är införd i Sverige under 1700-talet (Ditt svar)
 3. Nej, den har alltid funnits i Sverige
 4. Nej, den kom till Europa i och med koloniseringen av Amerika
Gå till startsidan Gör ett nytt test