Jägartest

Bra kunskap är grunden för att kunna jaga på ett riktigt sätt och med hjälp av det här lättanvända frågesystemet kan du testa dig själv när det gäller jakt, artkännedom och viltvård. Du kan välja mellan två olika testvarianter beroende på om du vill öva inför jägarexamen eller utmana en kompis i vem som kan mest.

Tänk på att detta test inte motsvarar jägarexamen. Testet är enbart ett hjälpmedel för den som läser jägarexamen eller för den som vill kontrollera sina kunskaper.

Snabbtest - 20 frågor

Snabbtesta dina jägarkunskaper med 20 frågor utan tidsgräns. Perfekt för dig som bara vill se till så att kunskaperna sitter där de ska!

Fortsätt till testet

Jägartest - 70 frågor

Gör vårt jägartest på tid. 70 frågor ska besvaras på 60 minuter. Du ska ha minst 60 rätt för att bli godkänd. Bra träning inför jägarexamen eller för dig som vill ha mer utmaning än vad snabbtestet ger.

Fortsätt till testet