Snabbtest

Prov-ID:

Provet är slutfört

Du fick 13 rätta svar av 20. Det tog 60 minuter att slutföra provet.

Gå till startsidan Gör ett nytt test

 

Resultat

VIlken minsta anslagsenergi måste ammunition tillhörig klass 1 ge 100 meter från vapnets mynning?

Fråga #1: VIlken minsta anslagsenergi måste ammunition tillhörig klass 1 ge 100 meter från vapnets mynning?

 1. 270 joule med 10 grams kula
 2. 1700 joule med 9 grams kula
 3. 2000 joule med 10 grams kula (Ditt svar)
 4. 2500 joule med 9 grams kula
Vad är det för fågel på bilden?

Fråga #2: Vad är det för fågel på bilden?

 1. Årta
 2. Gräsand (Ditt svar)
 3. Brunand
 4. Kricka
En fågel som tecknar efter ett hagelskott genom att fladdra i cirklar neråt är ofta träffad i...

Fråga #3: En fågel som tecknar efter ett hagelskott genom att fladdra i cirklar neråt är ofta träffad i...

 1. Huvudet
 2. Buken
 3. Centrala nervsystemet
 4. En vinge (Ditt svar)
Finns det godkända slagfällor för rödräv?

Fråga #4: Finns det godkända slagfällor för rödräv?

 1. Ja, det finns en variant som är typgodkänd av Naturvårdsverket (Ditt svar)
 2. Ja, men de får bara användas i fjällregionen
 3. Nej
 4. Ja, men de får endast användas i forskningssyfte
Hur många framtänder har hjortdjuren i överkäken?

Fråga #5: Hur många framtänder har hjortdjuren i överkäken?

 1. 0 (Ditt svar)
 2. 4
 3. 6
 4. 8
Vilken grupp tillhör denna fågel?

Fråga #6: Vilken grupp tillhör denna fågel?

 1. Skogshöns
 2. Fälthöns (Ditt svar)
 3. Löparhöns
 4. Flyghöns
Ett kombinationsvapen med två hagelpipor och en kulpipa kallas för?

Fråga #7: Ett kombinationsvapen med två hagelpipor och en kulpipa kallas för?

 1. Drilling (Ditt svar)
 2. Trilling
 3. Dubbelkombi
 4. Hagelkombi
Vilket djur ska inte innehålla trikiner?

Fråga #8: Vilket djur ska inte innehålla trikiner?

 1. Grävling
 2. Hjort från hägn (Ditt svar)
 3. Björn
 4. Vildsvin
Vad är alternativhagel?

Fråga #9: Vad är alternativhagel?

 1. Hagel som inte är gjorda av bly, utan till exempel tungsten (Ditt svar)
 2. Hagel med olika hagelstorlekar i samma patron
 3. Ett annat ord för stålhagel
 4. Ett annat ord för övningsammunition
Varför har dovvilt en så långsam spridningstakt?

Fråga #10: Varför har dovvilt en så långsam spridningstakt?

 1. De förökar sig väldigt långsamt
 2. Det är enbart de gamla djuren som utvandrar
 3. De är väldigt stationära (Ditt svar)
 4. Eftersom de konkurrerar med rådjuren
Grävlingen är vårt största mårddjur?

Fråga #11: Grävlingen är vårt största mårddjur?

 1. Nej, mården är större (Ditt svar)
 2. Nej, järven är större
 3. Nej, björnen är större
 4. Ja
Får man använda lampa monterad på pipan vid jakt?

Fråga #12: Får man använda lampa monterad på pipan vid jakt?

 1. Nej (Ditt svar)
 2. Ja, vid åteljakt efter vildsvin
 3. Ja, vid avlivning av vissa viltarter under jakt med ställande hund, i gryt eller i fälla
 4. Ja, vid vildsvinsjakt i åkrar
Vilken vapendel pekar pilen på?

Fråga #13: Vilken vapendel pekar pilen på?

 1. Toplever
 2. Varbygel
 3. Spång (Ditt svar)
 4. Korn
Vad är det för fågel på bilden?

Fråga #14: Vad är det för fågel på bilden?

 1. Fiskmås
 2. Gråtrut
 3. Havstrut (Ditt svar)
 4. Silltrut
Vad händer om en älgko inte blir betäckt under den ordinarie brunsten?

Fråga #15: Vad händer om en älgko inte blir betäckt under den ordinarie brunsten?

 1. Hon får ingen kalv nästkommande år
 2. Hon brunstar om efter några veckor (Ditt svar)
 3. Det är ytterst ovanligt att det sker, kon brukar leta upp en tjur
 4. Hon får ingen kalv de två följande åren
När är vildsvinen som mest aktiva?

Fråga #16: När är vildsvinen som mest aktiva?

 1. På dagen
 2. I gryningen
 3. På natten (Ditt svar)
 4. I skymningen
I vilket alternativ finns det bara skogshöns?

Fråga #17: I vilket alternativ finns det bara skogshöns?

 1. Tjäder, rapphöna, fjällripa
 2. Dalripa, fasan, tjäder
 3. Tjäder, orre, järpe
 4. Orre, vaktel, rapphöna (Ditt svar)
Av desa djur är tre oönskade i Sverige och en är fridlyst, vilken är fridlyst?

Fråga #18: Av desa djur är tre oönskade i Sverige och en är fridlyst, vilken är fridlyst?

 1. Bild 1
 2. Bild 2
 3. Bild 3 (Ditt svar)
 4. Bild 4
Vad är det för fågel på bilden?

Fråga #19: Vad är det för fågel på bilden?

 1. Skedand
 2. Brunand (Ditt svar)
 3. Gräsand
 4. Bläsand
Vilket av följande djur gör ofta svår skada i yngre granbestånd genom barkflängning?

Fråga #20: Vilket av följande djur gör ofta svår skada i yngre granbestånd genom barkflängning?

 1. Älg (Ditt svar)
 2. Rådjur
 3. Dovvilt
 4. Kronvilt
Gå till startsidan Gör ett nytt test
 • AnnonsJRF