Snabbtest

Prov-ID:

Provet är slutfört

Du fick 0 rätta svar av 20. Det tog 60 minuter att slutföra provet.

Gå till startsidan Gör ett nytt test

 

Resultat

Kan man tillämpa hagelskyttes grundläggande regler vid kulskytte?

Fråga #1: Kan man tillämpa hagelskyttes grundläggande regler vid kulskytte?

 1. Nej, det är helt skilda tekniker
 2. Ja, men bara vid skytte mot stillastående mål
 3. Vissa av dem, till exempel kroppens position och vikten av kolvanpassningen
 4. Ja, men bara vid skytte mot rörliga mål
Vad är det för fågel på bilden?

Fråga #2: Vad är det för fågel på bilden?

 1. Skedand
 2. Stjärtand
 3. Brunand
 4. Gräsand
Får dovvilt jagas med slug?

Fråga #3: Får dovvilt jagas med slug?

 1. Nej
 2. Ja, om geväret är enkelpipigt
 3. Ja, så länge geväret kan laddas med mer än ett skott
 4. Nej, förutom i hägn
Hur bärs hagelgeväret vid möte med allmänhet eller andra jägare?

Fråga #4: Hur bärs hagelgeväret vid möte med allmänhet eller andra jägare?

 1. I en rem på axeln med piporna riktade uppåt
 2. I handen och riktat i en ofarlig riktning
 3. Brutet och oladdat
 4. Hängt över ryggen så det är svårt att få fram snabbt
Får du normalt lämna ditt pass under drevjakt?

Fråga #5: Får du normalt lämna ditt pass under drevjakt?

 1. Ja, för att få bättre skottchans
 2. Nej
 3. Ja, för att avfånga skadat vilt
 4. Det beror på hur många hundförare som används
Vintern tillbringar brunbjörnen i sitt...

Fråga #6: Vintern tillbringar brunbjörnen i sitt...

 1. Gryt
 2. Bo
 3. Ide
 4. Näste
Vad heter de två olika typerna av älghorn?

Fråga #7: Vad heter de två olika typerna av älghorn?

 1. Palmat och skovel
 2. Cervin och stång
 3. Palmat och cervin
 4. Palmat och spets
Vad är det för fågel på bilden?

Fråga #8: Vad är det för fågel på bilden?

 1. Storskarv
 2. Ejder
 3. Storskrak
 4. Småskrak
Vad heter mässingsdelen längst ner på en hagelpatron?

Fråga #9: Vad heter mässingsdelen längst ner på en hagelpatron?

 1. Förladdning
 2. Tändhattshållare
 3. Culot
 4. Tändhatt
Vad är viktigt att tänka på med klädseln vid större klövviltsjakter?

Fråga #10: Vad är viktigt att tänka på med klädseln vid större klövviltsjakter?

 1. Att du är välkamouflerad, klövvilt ser väldigt bra!
 2. Att du har någon form av signalfärg på dig.
 3. Att du har en proper klädsel som ger ett trevligt intryck.
 4. Att du inte har för mycket kläder på dig som hindrar skyttet
Vem har lämnat den här spillningen?

Fråga #11: Vem har lämnat den här spillningen?

 1. Fälthare
 2. Tjäder
 3. Räv
 4. Älg
Får du använda inspelade ljud för att locka vilt?

Fråga #12: Får du använda inspelade ljud för att locka vilt?

 1. Ja, enbart fåglar
 2. Ja
 3. Nej
 4. Ja, fast enbart vid skyddsjakt
Vad är en av mantelns främsta uppgifter hos en halvmantlad studsarkula?

Fråga #13: Vad är en av mantelns främsta uppgifter hos en halvmantlad studsarkula?

 1. Att se till att kulan splittras så snabbt som möjligt
 2. Att hindra kulan att ändra form inne i djurkroppen
 3. Att kontrollera kulans expansion
 4. Att se till att kulan roterar stabilt i luften
Vad är speciellt med rådjurens reproduktion?

Fråga #14: Vad är speciellt med rådjurens reproduktion?

 1. De får fler ungar än något annat hjortdjur
 2. De parar sig innan de ens blivit ett år
 3. De har fördröjd fosterutveckling
 4. Olika bockar kan få avkommor med samma get vid samma tillfälle
Vad är det för hund på bilden?

Fråga #15: Vad är det för hund på bilden?

 1. Norrbottenspets
 2. Östsibirisk laika
 3. Jämthund
 4. Finsk spets
Vad har bommarna i en kulpipa för funktion?

Fråga #16: Vad har bommarna i en kulpipa för funktion?

 1. Förhindra kulans rotation
 2. Förhindra att krutgaser läcker ut mellan kula och pipa
 3. Få kulan att rotera
 4. Styra kulan framåt i pipan
I vilket av följande hagelvapen är det tillåtet att skjuta slug?

Fråga #17: I vilket av följande hagelvapen är det tillåtet att skjuta slug?

 1. Hagelbock
 2. Kombinationsvapen
 3. Sida-vid-sida gevär
 4. Halvautomat
Giftet DDT har påverkat vissa av våra fågelarter under åren, hur då?

Fråga #18: Giftet DDT har påverkat vissa av våra fågelarter under åren, hur då?

 1. Genom att dunen faller av från ungarna
 2. Genom att fåglarna dör
 3. Genom att äggskalen blir för tunna
 4. Genom att fåglarnas näbbar blir sköra
Vem beslutar om du är lämplig för en vapenlicens?

Fråga #19: Vem beslutar om du är lämplig för en vapenlicens?

 1. Naturvårdsverket
 2. Länsstyrelsen
 3. Jägarorganisationerna
 4. Polisen
Vad är ett returhorn?

Fråga #20: Vad är ett returhorn?

 1. Ett horn som börjat växa inåt
 2. Ett annat ord för fällhorn
 3. Ett horn som inte fälls under året och sitter kvar ett år till
 4. Ett horn från ett äldre djur som passerat sin topp
Gå till startsidan Gör ett nytt test