Snabbtest

Prov-ID:

Provet är slutfört

Du fick 19 rätta svar av 20. Det tog 60 minuter att slutföra provet.

Gå till startsidan Gör ett nytt test

 

Resultat

Vilket av följande djur jagas inte med lock i Sverige?

Fråga #1: Vilket av följande djur jagas inte med lock i Sverige?

 1. Älg
 2. Rådjur
 3. Kronvilt (Ditt svar)
 4. Räv
Fasanen kommer ursprungligen från asien?

Fråga #2: Fasanen kommer ursprungligen från asien?

 1. Nej, den är ursprungligen från södra europa
 2. Ja, den är införd i Sverige under 1700-talet (Ditt svar)
 3. Nej, den har alltid funnits i Sverige
 4. Nej, den kom till Europa i och med koloniseringen av Amerika
Vilken av följande fälltyper är inte tillåtna i Sverige?

Fråga #3: Vilken av följande fälltyper är inte tillåtna i Sverige?

 1. Slagfällor
 2. Stockfälla
 3. Levandefällor
 4. Saxfällor (Ditt svar)
Vad är en förliggare?

Fråga #4: Vad är en förliggare?

 1. En del av hagelpatronen
 2. En del av ett hagelgevär
 3. Det första djuret i en flock
 4. En jakthundstyp (Ditt svar)
Får du jaga från en motorbåt?

Fråga #5: Får du jaga från en motorbåt?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ja, men endast efter att motorn varit avstängd en minut (Ditt svar)
 4. Ja, fast bara vid säljakt
Var sitter styckningsdetaljen fransyskan på en älg?

Fråga #6: Var sitter styckningsdetaljen fransyskan på en älg?

 1. I nacken
 2. I bogen
 3. I låret (Ditt svar)
 4. I biffen
Vad är det för djur på bilden?

Fråga #7: Vad är det för djur på bilden?

 1. Skogshare
 2. Mohare
 3. Fälthare (Ditt svar)
 4. Kanin
När fäller älgarna som regel sina horn?

Fråga #8: När fäller älgarna som regel sina horn?

 1. Augusti-september
 2. September-november
 3. December-mars (Ditt svar)
 4. April-juni
Behövs det licens för ljuddämpare?

Fråga #9: Behövs det licens för ljuddämpare?

 1. Ja (Ditt svar)
 2. Nej
 3. Ja, men bara om ljuddämparen avser klass 1 eller 2 vapen
 4. Ja, men enbart kommunala skyddsjägare får licens
Vad kallas det när ett skadeskjutet djur lägger sig ner, ofta inom några hundra meter från skottplatsen?

Fråga #10: Vad kallas det när ett skadeskjutet djur lägger sig ner, ofta inom några hundra meter från skottplatsen?

 1. Dödslega
 2. Sårlega (Ditt svar)
 3. Sårgömma
 4. Skadelega
Vad är det för fågel på bilden?

Fråga #11: Vad är det för fågel på bilden?

 1. Tjäder (Ditt svar)
 2. Orre
 3. Fasan
 4. Järpe
Vilka är de korrekta benämningarna när det gäller kron- och dovvilt?

Fråga #12: Vilka är de korrekta benämningarna när det gäller kron- och dovvilt?

 1. Bock, get och kid
 2. Tjur, ko och kalv
 3. Tjur, hind och kalv
 4. Hjort, hind och kalv (Ditt svar)
Vad syns på bilden?

Fråga #13: Vad syns på bilden?

 1. En årskalv (Ditt svar)
 2. En fjolårskviga
 3. En äldre ko
 4. En tjur som fällt hornen
Vad gör denna räv?

Fråga #14: Vad gör denna räv?

 1. Jagar sork (Ditt svar)
 2. Jagar grodor
 3. Gräver gryt
 4. Jagar rapphöns
Vilket alternativ innehåller enbart djur som blivit införda till Sverige?

Fråga #15: Vilket alternativ innehåller enbart djur som blivit införda till Sverige?

 1. Fasan, fälthare och dovhjort (Ditt svar)
 2. Kronhjort, rådjur och vildsvin
 3. Kanadagås, mink och järv
 4. Bäver, Kanadagås och Kronhjort
Vilken av dessa fåglar är lättast att förväxla med råka?

Fråga #16: Vilken av dessa fåglar är lättast att förväxla med råka?

 1. Korp (Ditt svar)
 2. Kråka
 3. Kaja
 4. Skata
Mellan vilka datum går jaktåret?

Fråga #17: Mellan vilka datum går jaktåret?

 1. 1 januari till 31 december
 2. 1 april till 31 mars
 3. 1 juli till 30 juni (Ditt svar)
 4. 1 oktober till 30 september
Vad är det för älg på bilden?

Fråga #18: Vad är det för älg på bilden?

 1. En kviga (Ditt svar)
 2. En årskalv
 3. En tjur som fällt hornen
 4. En äldre ko
Varför är det ofta onödigt att "bloda av" skjutet vilt genom att sticka det döda djuret i stickhålet?

Fråga #19: Varför är det ofta onödigt att "bloda av" skjutet vilt genom att sticka det döda djuret i stickhålet?

 1. För att köttet ändå inte blir bättre av det
 2. För att hjärtat oftast slutat slå och det därför inte händer något (Ditt svar)
 3. För att djuren alltid töms på blod av skottet
 4. För att blodet gör köttet mer smakrikt
Vad syns på bilden?

Fråga #20: Vad syns på bilden?

 1. Två dovhjortar (Ditt svar)
 2. En dovhjort och ett mufflonfår
 3. En dovhjort och en kronhjort
 4. Två mufflonfår
Gå till startsidan Gör ett nytt test