Snabbtest

Prov-ID:

Provet är slutfört

Du fick 20 rätta svar av 20. Det tog 60 minuter att slutföra provet.

Gå till startsidan Gör ett nytt test

 

Resultat

Hjortdjurens horn är omgivna av detta när de växer ut:

Fråga #1: Hjortdjurens horn är omgivna av detta när de växer ut:

 1. Hornhinna
 2. Basthud (Ditt svar)
 3. Hornskinn
 4. Hornskav
Vilket av följande djur bör inte jagas med en hamiltonstövare?

Fråga #2: Vilket av följande djur bör inte jagas med en hamiltonstövare?

 1. Hare
 2. Räv
 3. Rådjur (Ditt svar)
 4. Lodjur
Är hagelgevär med pumprepetering (pumphagel) tillåtna att använda vid jakt?

Fråga #3: Är hagelgevär med pumprepetering (pumphagel) tillåtna att använda vid jakt?

 1. Ja, men bara vid vildsvinsjakt med slug.
 2. Nej
 3. Ja (Ditt svar)
 4. Nej, men de får användas vid eftersök
Kan ett vilt som träffas av ett bra skott springa vidare utan att visa några skottecken?

Fråga #4: Kan ett vilt som träffas av ett bra skott springa vidare utan att visa några skottecken?

 1. Nej, något tecken syns alltid på djuret
 2. Ja, fast bara älgar
 3. Ja, fast bara vildsvin
 4. Ja, det är inte ovanligt (Ditt svar)
Vad är det för hund på bilden?

Fråga #5: Vad är det för hund på bilden?

 1. Jämthund (Ditt svar)
 2. Gråhund
 3. Norsk buhund
 4. Västsibirisk laika
Hur länge gäller din skyldighet att se till att ett djur som du skadat vid jakt blir uppspårat och avfångat?

Fråga #6: Hur länge gäller din skyldighet att se till att ett djur som du skadat vid jakt blir uppspårat och avfångat?

 1. I 48 timmar efter påskjutningen
 2. Så länge djuret är kvar på din mark
 3. Tills dess att djuret hittas dött eller avlivas (Ditt svar)
 4. I 24 timmar efter påskjutningen
Vilket av följande djur är inte en idisslare?

Fråga #7: Vilket av följande djur är inte en idisslare?

 1. Vildsvin (Ditt svar)
 2. Älg
 3. Dovhjort
 4. Mufflonfår
Hur ser man att andra patronen från höger är en magnum patron?

Fråga #8: Hur ser man att andra patronen från höger är en magnum patron?

 1. Längden på hylsan
 2. Kulans utformning
 3. Storleken
 4. Randen nertill på hylsan (Ditt svar)
Vad är den viktigaste egenskapen hos en vildsvinshund?

Fråga #9: Vad är den viktigaste egenskapen hos en vildsvinshund?

 1. Att den vågar ta strid med vildsvinen så att de inte kommer undan
 2. Att den inte biter i vildsvinen (Ditt svar)
 3. Att den har förmåga att skälla ståndskall på vildsvinen
 4. Att den är stor
Vad är det för fågel på bilden?

Fråga #10: Vad är det för fågel på bilden?

 1. Fiskmås
 2. Gråtrut (Ditt svar)
 3. Havstrut
 4. Silltrut
När är grävlingen som mest aktiv

Fråga #11: När är grävlingen som mest aktiv

 1. Dagen
 2. Gryningen
 3. Skymningen
 4. Natten (Ditt svar)
I vilket alternativ finns det bara fälthöns?

Fråga #12: I vilket alternativ finns det bara fälthöns?

 1. Vaktel, fasan, järpe
 2. Dalripa, rapphöna, fasan
 3. Fasan, vaktel, rapphöna (Ditt svar)
 4. Vaktel, orre, fasan
Är det normalt att vapnet bärs laddat vid smygjakt?

Fråga #13: Är det normalt att vapnet bärs laddat vid smygjakt?

 1. Ja, fast bara om man är ute själv och jagar
 2. Nej, vapnet ska aldrig vara laddat
 3. Ja (Ditt svar)
 4. Nej, förutom vid bockjakt
Vad är det för fågel på bilden?

Fråga #14: Vad är det för fågel på bilden?

 1. Skedand
 2. Brunand
 3. Gräsand (Ditt svar)
 4. Bläsand
Mufflonfåret är en urpsunglig art i Sverige?

Fråga #15: Mufflonfåret är en urpsunglig art i Sverige?

 1. Ja, den invandrade efter senaste istiden.
 2. Nej, den är införd i Sverige (Ditt svar)
 3. Ja, men dess långsamma spridningstakt gör att den fortfarande är ovanlig och lokalt förekommande
 4. Nej, men den har funnits vilt i norra Norge
Vad är det för fågel på bilden?

Fråga #16: Vad är det för fågel på bilden?

 1. Bläsand
 2. Kricka
 3. Brunand
 4. Gräsand (Ditt svar)
Snabba kulor ger ofta mer köttförstöring än långsamma kulor.

Fråga #17: Snabba kulor ger ofta mer köttförstöring än långsamma kulor.

 1. Nej, det är tvärtom
 2. Nej, det handlar mer om kulans bredd
 3. Ja, det stämmer oftast (Ditt svar)
 4. Ja, fast bara om de är av samma kaliber
Hur gör hjortdjuren för att hantera kylan vintertid?

Fråga #18: Hur gör hjortdjuren för att hantera kylan vintertid?

 1. De tar lega under en tät gran
 2. De gräver ner sig i snön
 3. Deras hårstrån blir längre, tjockare och luftfyllda (Ditt svar)
 4. De får en tät underull
Till klövviltet räknas, förutom slidhornsdjuren och svinen, också:

Fråga #19: Till klövviltet räknas, förutom slidhornsdjuren och svinen, också:

 1. Gnagarna
 2. Hardjuren
 3. Hjortdjuren (Ditt svar)
 4. Mårddjuren
Vart kan man skicka fallvilt som misstänks vara sjukt?

Fråga #20: Vart kan man skicka fallvilt som misstänks vara sjukt?

 1. Länsstyrelsen
 2. Naturvårdsverket
 3. Naturhistoriska Riksmuséet
 4. SVA (Ditt svar)
Gå till startsidan Gör ett nytt test
 • AnnonsNettojakt