Harald Bech-Jansen

Prov-ID:

Du misslyckades

Du fick 0 rätta svar. Kravet för godkänt är 60 rätt. Det tog 60 minuter att slutföra provet.

Gå till startsidan Gör ett nytt test

 

Resultat

När behöver du inte lösa statligt jaktkort utifrån följande alternativ?

Fråga #1: När behöver du inte lösa statligt jaktkort utifrån följande alternativ?

 1. När du jagar på egen mark
 2. När du är under 18 år
 3. När du gästjagar på annans mark
 4. Så länge du inte skjuter något
Vad är viktigt att tänka på vid toppfågeljakt?

Fråga #2: Vad är viktigt att tänka på vid toppfågeljakt?

 1. Att rikta in jakten på ungfåglar
 2. Att skott bör tas på minst 200 meter för att inte skjuta sönder fågeln
 3. Att skjuta så fort du ser en fågel eftersom de är väldigt skygga
 4. Att du skjuter åt ett tryggt håll
Vid inskjutning av kulgevär spelar det ingen roll vilken ammunition som används.

Fråga #3: Vid inskjutning av kulgevär spelar det ingen roll vilken ammunition som används.

 1. Jo, inskjutning måste ske med den ammunition som används vid jakt
 2. Så länge det är samma tillverkare av ammunitionen går det bra
 3. Nej, skillnaderna mellan olika moderna patroner är så små
 4. Nej, inskjutning ska alltid ske med helmantlade kulor, det är billigare och miljövänligare
Vilken sjukdom har drabbat denna räv?

Fråga #4: Vilken sjukdom har drabbat denna räv?

 1. Mykoplasma
 2. Myxomatos
 3. Rävskabb
 4. Allergi
Fältviltet har fått allt sämre biotopförhållanden. Det beror främst på:

Fråga #5: Fältviltet har fått allt sämre biotopförhållanden. Det beror främst på:

 1. Klimatförsämring
 2. Förändringar inom jordbruket
 3. Att allt fler sjukdomar drabbar växterna
 4. Ett antal hårda vintrar
Är det ett lagkrav att ha signalfärgade kläder vid älgjakt?

Fråga #6: Är det ett lagkrav att ha signalfärgade kläder vid älgjakt?

 1. Ja, det är ett lagkrav för att säkerheten ska uppfyllas
 2. Ja, men det räcker med ett rött hattband
 3. Nej, men det är att rekommendera
 4. Nej, djuren skräms av färgglada kläder
Vilket djur har lämnat dessa spår?

Fråga #7: Vilket djur har lämnat dessa spår?

 1. Räv
 2. Varg
 3. Lodjur
 4. Järv
När infaller normalt rödrävens parningstid?

Fråga #8: När infaller normalt rödrävens parningstid?

 1. Oktober-november
 2. December-januari
 3. Februari-mars
 4. April-maj
Under vilka tider får man jaga älg?

Fråga #9: Under vilka tider får man jaga älg?

 1. En timme före solens uppgång till en timme efter solens nedgång
 2. En timme före solens uppgång till solens nedgång
 3. Solens uppgång till en timme efter solens nedgång
 4. Solens uppgång till solens nedgång
En flock dovvilt kommer i pass, vilken bör du inte skjuta?

Fråga #10: En flock dovvilt kommer i pass, vilken bör du inte skjuta?

 1. Det första djuret
 2. Det sista djuret
 3. Ett mindre djur
 4. Ett handjur
Vad är det för vapen på bilden?

Fråga #11: Vad är det för vapen på bilden?

 1. Cylinderrepeter
 2. Halvautomat
 3. Bygelrepeter
 4. Rakrepeter
Vilken bild visar det bästa skottet?

Fråga #12: Vilken bild visar det bästa skottet?

 1. Bild 1
 2. Bild 2
 3. Bild 3
 4. Bild 4
Får man jaga storskarv?

Fråga #13: Får man jaga storskarv?

 1. Ja
 2. Ja, enligt skyddsjaktsbeslut
 3. Nej, den är helt fredad av EU
 4. Ja, den räknas som en invasiv art och fär jagas året om
Hagelstorlek anges i...

Fråga #14: Hagelstorlek anges i...

 1. millimeter
 2. Tum
 3. US
 4. Antal per skålpund bly
Är fältharen det snabbaste landlevande djuret i Sverige?

Fråga #15: Är fältharen det snabbaste landlevande djuret i Sverige?

 1. Nej, rådjuret är snabbare
 2. Ja
 3. Nej, på korta sträckor är vildsvinet snabbare
 4. Nej, skogsharen är snabbare
Under en jakt ramlar du och din älgstudsare med kikarsikte landar i mossan, vad gör du?

Fråga #16: Under en jakt ramlar du och din älgstudsare med kikarsikte landar i mossan, vad gör du?

 1. Kontrollerar att ingen smuts kommit in i pipan
 2. Avbryter jakten för att kontrollskjuta vapnet
 3. Jagar vidare som om inget inträffat
 4. Kontrollerar att kikarsiktet sitter fast
Du har skjutit på ett rådjur och jaktledaren ger dig tillstånd att göra en skottplatsundersökning och kort spårning av djuret efter såtens avslut, hur långt bör du spåra?

Fråga #17: Du har skjutit på ett rådjur och jaktledaren ger dig tillstånd att göra en skottplatsundersökning och kort spårning av djuret efter såtens avslut, hur långt bör du spåra?

 1. Max 50 meter
 2. Max 100 meter
 3. Tills du konstaterat hur svårt skadat djuret är
 4. Till första sårlegan
Du har tillstånd att inneha ett jaktvapen, vad mer får du använda vapnet till?

Fråga #18: Du har tillstånd att inneha ett jaktvapen, vad mer får du använda vapnet till?

 1. Hemvärnsövningar
 2. Personskydd
 3. Målskytte
 4. I tjänsten om du är polis eller officer
Hur många skott får ett halvautomatiskt gevär gå att laddas med om du ska jaga björn med det?

Fråga #19: Hur många skott får ett halvautomatiskt gevär gå att laddas med om du ska jaga björn med det?

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
På en skottplats hittar du detta blod, var tror du träffen sitter?

Fråga #20: På en skottplats hittar du detta blod, var tror du träffen sitter?

 1. Käken
 2. Levern
 3. Låret
 4. Lungorna
Vilken av fåglarna är en järphöna?

Fråga #21: Vilken av fåglarna är en järphöna?

 1. Fågel 1
 2. Fågel 2
 3. Fågel 3
 4. Fågel 4
Vilken hund är en stående fågelhund?

Fråga #22: Vilken hund är en stående fågelhund?

 1. Wachtelhunden
 2. Labrador retriever
 3. Finsk spets
 4. Engelsk setter
När ett hagelvapen läggs an ska det ske...

Fråga #23: När ett hagelvapen läggs an ska det ske...

 1. Snabbt
 2. I tre väl skiljda moment
 3. I en lugn rörelse
 4. Med ett hastigt ryck
Vad är det för fågel på bilden?

Fråga #24: Vad är det för fågel på bilden?

 1. Brunand
 2. Gräsand
 3. Kricka
 4. Ejder
Vilken del av hagelvapnet har störst betydelse för dina möjligheter att skjuta bra med det?

Fråga #25: Vilken del av hagelvapnet har störst betydelse för dina möjligheter att skjuta bra med det?

 1. Kolven
 2. Pipan
 3. Avtryckarsystemet
 4. Kornet och spången
Blir orren eller tjädern störst?

Fråga #26: Blir orren eller tjädern störst?

 1. Orren
 2. Tjädern
 3. De är ungefär lika stora
Vem har lämnat den här spillningen?

Fråga #27: Vem har lämnat den här spillningen?

 1. Lodjur
 2. Grävling
 3. Räv
 4. Vildsvin
Brunbjörnen är en...

Fråga #28: Brunbjörnen är en...

 1. Allätare
 2. Växtätare
 3. Köttätare
 4. Idisslare
Under vilka tider får man jaga rådjur och hjort?

Fråga #29: Under vilka tider får man jaga rådjur och hjort?

 1. En timme före solens uppgång till en timme efter solens nedgång
 2. En timme före solens uppgång till solens nedgång
 3. Solens uppgång till en timme efter solens nedgång
 4. Solens uppgång till solens nedgång
Vilken grupp innehåller bara djur som måste jagas med kulgevär i klass 1?

Fråga #30: Vilken grupp innehåller bara djur som måste jagas med kulgevär i klass 1?

 1. Älg, kronvilt, dovvilt och rådjur
 2. Älg, björn, kronvilt och vildsvin
 3. Älg, björn, vildsvin och lodjur
 4. Kronvilt, dovvilt, rådjur och lodjur
Vad är det för vapen på bilden?

Fråga #31: Vad är det för vapen på bilden?

 1. Dubbelkombi
 2. Vierling
 3. Bockbüchsflinte
 4. Drilling
Vilken vapendel pekar pilen på?

Fråga #32: Vilken vapendel pekar pilen på?

 1. Låda
 2. Baskyl
 3. Basdel
 4. Magasin
Vad är det för vapen på bilden?

Fråga #33: Vad är det för vapen på bilden?

 1. Hagelgevär med pumprepetering
 2. Hagelbock
 3. Halvautomatiskt hagelgevär
 4. Helautomatiskt hagelgevär
Hur stor är en hektar?

Fråga #34: Hur stor är en hektar?

 1. 100 x 100 meter
 2. 1000 x 1000 meter
 3. 1 x 1 engelsk mile
 4. 100 x 100 yards
I Sverige förekommer en särskild sorts varg, den skandinaviska vargen?

Fråga #35: I Sverige förekommer en särskild sorts varg, den skandinaviska vargen?

 1. Ja, den är en särskild underart
 2. Ja, men samma sort finns även i till exempel Italien och Spanien
 3. Nej, det finns bara en sorts varg i världen
 4. Nej, de vargar som finns i Sverige tillhör samma vargstam som bland annat finlands och rysslands vargar
Djur av samma art blir i regel större ju längre norrut de lever

Fråga #36: Djur av samma art blir i regel större ju längre norrut de lever

 1. Nej, de blir mindre
 2. Nej, men de får mer päls
 3. Ja, det stämmer
 4. Ja, men det gäller bara rovdjur
Vad betyder begreppet slaktvikt?

Fråga #37: Vad betyder begreppet slaktvikt?

 1. Det nyskjutna djurets vikt
 2. Djurkroppens vikt efter passning
 3. Djurkroppens vikt efter passning och flåning
 4. Vikten av det finstyckade köttet
Vid en andjakt ges direktiv om att låga skott inte bör lossas, varför?

Fråga #38: Vid en andjakt ges direktiv om att låga skott inte bör lossas, varför?

 1. Det är svårt att uppskatta avståndet till en lågflygande fågel
 2. Haglen har bättre verkan vid höga utskjutningsvinklar
 3. Risken för att jaktkamrater kan träffas av hagel är större vid låga skott
 4. För att de skjutna änderna i möjligaste mån ska hamna på land
Du är bjuden på jakt med drivande hund efter rådjur, räv och hare. VIlken hagelstorlek är då lämplig?

Fråga #39: Du är bjuden på jakt med drivande hund efter rådjur, räv och hare. VIlken hagelstorlek är då lämplig?

 1. US 1
 2. US 5
 3. Buckshot
 4. US 3
Vad är det för fälla på bilden?

Fråga #40: Vad är det för fälla på bilden?

 1. Norsk kråkfälla
 2. Värmländsk tunnelfälla
 3. Ölandsfällan
 4. Skånsk rävfälla
Iller används främst vid jakt efter...

Fråga #41: Iller används främst vid jakt efter...

 1. Hare
 2. Fälthöns
 3. Kanin
 4. Andra illrar
Vid hagelskytte ska rörelsen främst ske i...

Fråga #42: Vid hagelskytte ska rörelsen främst ske i...

 1. Höfterna
 2. Överkroppen
 3. Armarna
 4. Knäna
Vad är det för fågel på bilden?

Fråga #43: Vad är det för fågel på bilden?

 1. Stjärtand
 2. Brunand
 3. Skedand
 4. Storskrak
Hur många framtänder har hjortdjur i överkäken?

Fråga #44: Hur många framtänder har hjortdjur i överkäken?

 1. 0
 2. 4
 3. 6
 4. 8
Hur bärs hagelgeväret vid möte med allmänhet eller andra jägare?

Fråga #45: Hur bärs hagelgeväret vid möte med allmänhet eller andra jägare?

 1. I en rem på axeln med piporna riktade uppåt
 2. I handen och riktat i en ofarlig riktning
 3. Brutet och oladdat
 4. Hängt över ryggen så det är svårt att få fram snabbt
Vad är detta för djur?

Fråga #46: Vad är detta för djur?

 1. Hermelin
 2. Iller
 3. Mård
 4. Mink
Vintern tillbringar brunbjörnen i sitt...

Fråga #47: Vintern tillbringar brunbjörnen i sitt...

 1. Gryt
 2. Bo
 3. Ide
 4. Näste
Vad heter de två olika typerna av älghorn?

Fråga #48: Vad heter de två olika typerna av älghorn?

 1. Palmat och skovel
 2. Cervin och stång
 3. Palmat och cervin
 4. Palmat och spets
Vilket av följande barrträd uppskattas mest av älgen?

Fråga #49: Vilket av följande barrträd uppskattas mest av älgen?

 1. Lärk
 2. Gran
 3. Tall
 4. En
Vad heter mässingsdelen längst ner på en hagelpatron?

Fråga #50: Vad heter mässingsdelen längst ner på en hagelpatron?

 1. Förladdning
 2. Tändhattshållare
 3. Culot
 4. Tändhatt
Vilken vapendel pekar pilen på?

Fråga #51: Vilken vapendel pekar pilen på?

 1. Axelstycke
 2. Axelstöd
 3. Rekylklack
 4. Kolv
Vem har lämnat den här spillningen?

Fråga #52: Vem har lämnat den här spillningen?

 1. Fälthare
 2. Tjäder
 3. Räv
 4. Älg
Får du använda inspelade ljud för att locka vilt?

Fråga #53: Får du använda inspelade ljud för att locka vilt?

 1. Ja, enbart fåglar
 2. Ja
 3. Nej
 4. Ja, fast enbart vid skyddsjakt
Vad innebär matriarkat?

Fråga #54: Vad innebär matriarkat?

 1. Att en flock leds av en dominant hona
 2. Att en flock leds av en dominant hane
 3. Att en flock leds av ett alfapar
 4. Att en flock leds av en familj
Vad är speciellt med rådjurens reproduktion?

Fråga #55: Vad är speciellt med rådjurens reproduktion?

 1. De får fler ungar än något annat hjortdjur
 2. De parar sig innan de ens blivit ett år
 3. De har fördröjd fosterutveckling
 4. Olika bockar kan få avkommor med samma get vid samma tillfälle
Varifrån kommer de flesta bakterierna vid omhändertagande av viltet?

Fråga #56: Varifrån kommer de flesta bakterierna vid omhändertagande av viltet?

 1. Människors händer
 2. Jorden
 3. Smutsigt vatten
 4. Maginnehåll
Vad har bommarna i en kulpipa för funktion?

Fråga #57: Vad har bommarna i en kulpipa för funktion?

 1. Förhindra kulans rotation
 2. Förhindra att krutgaser läcker ut mellan kula och pipa
 3. Få kulan att rotera
 4. Styra kulan framåt i pipan
I vilket av följande hagelvapen är det tillåtet att skjuta slug?

Fråga #58: I vilket av följande hagelvapen är det tillåtet att skjuta slug?

 1. Hagelbock
 2. Kombinationsvapen
 3. Sida-vid-sida gevär
 4. Halvautomat
Vilket djur är fångat i denna fälla?

Fråga #59: Vilket djur är fångat i denna fälla?

 1. Mink
 2. Iller
 3. Mård
 4. Hermelin
Vem beslutar om du är lämplig för en vapenlicens?

Fråga #60: Vem beslutar om du är lämplig för en vapenlicens?

 1. Naturvårdsverket
 2. Länsstyrelsen
 3. Jägarorganisationerna
 4. Polisen
Vid grytjakt efter räv är det viktigt att tänka på...

Fråga #61: Vid grytjakt efter räv är det viktigt att tänka på...

 1. Att släppa ut räven några meter från grytet innan du skjuter
 2. Att skjuta räven så fort du ser den
 3. Att ha ett kombinationsgevär så du har längre räckvidd
 4. Att använda hagel US 1 eftersom rävar är hårdskjutna
Vid samma hastighet har tunga kulor större djupverkan än lätta kulor av samma konstruktion.

Fråga #62: Vid samma hastighet har tunga kulor större djupverkan än lätta kulor av samma konstruktion.

 1. Ja
 2. Nej, det är främst hastigheten som påverkar djupverkan
 3. Nej, lätta kulor har bättre djupverkan
 4. Nej, det är kulans bredd som påverkar djupverkan mer
Vad är det för fågel på bilden?

Fråga #63: Vad är det för fågel på bilden?

 1. Årta
 2. Kricka
 3. Brunand
 4. Bläsand
Får man medföra skjutvapen vid färd med motordrivet fordon i terräng?

Fråga #64: Får man medföra skjutvapen vid färd med motordrivet fordon i terräng?

 1. Ja, om vapnet är oladdat
 2. Nej, inte utan tillstånd
 3. Ja, om det är ett hagelvapen
 4. Ja, om vital vapendel är avlägsnad
På ett hagelgevär är det lämpligt med någon form av kikarsikte

Fråga #65: På ett hagelgevär är det lämpligt med någon form av kikarsikte

 1. Nej, ett kikarsikte gör skyttet svårare
 2. Ja, om kikarsiktet är av rödpunktstyp
 3. Nej, för de flesta är det lättast att skjuta hagel utan kikarsikte
 4. Ja, ett kikarsikte med förstoring gör avståndsbedömningen enklare
Vad är detta för djur?

Fråga #66: Vad är detta för djur?

 1. Hermelin
 2. Iller
 3. Mård
 4. Mink
Stammarna av skogshöns varierar mellan åren, vilken är en av de huvudsakliga anledningarna?

Fråga #67: Stammarna av skogshöns varierar mellan åren, vilken är en av de huvudsakliga anledningarna?

 1. På grund av olika jakttryck
 2. På grund av skogsbruket
 3. Mängden smågnagare
 4. Hur hård vintern är
Under vintern är grävlingen...

Fråga #68: Under vintern är grävlingen...

 1. nästan lika aktiv som under sommaren
 2. huvudsakligen stilla och sover i sitt gryt
 3. enbart ute på natten
 4. mer vidsträckt i sitt näringssök
Vilket av följande djur är inte ett flockdjur?

Fråga #69: Vilket av följande djur är inte ett flockdjur?

 1. Rådjur
 2. Kronvilt
 3. Dovvilt
 4. Vildsvin
Vad är det för fågel på bilden?

Fråga #70: Vad är det för fågel på bilden?

 1. Fiskmås
 2. Gråtrut
 3. Havstrut
 4. Silltrut
Gå till startsidan Gör ett nytt test